Menu

Editorial

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

léto už oficiálně začalo a počasí posledních dnů je toho jen důkazem. Pro zpříjemnění parných dnů Vám přinášíme druhé číslo Elektronického zpravodaje, ve kterém vám nabízíme rozmanitá témata týkající se správy a údržby bytového fondu. Témata jsou to stále aktuální, neboť kompletní revitalizací u nás stále neprošla velká většina bytových domů. A tak je stále o čem psát a stále vám přinášet nové podněty, rady a informace z oblasti zvyšování kvality bydlení.

V aktuálním čísle naleznete mj. články týkající se problematiky vlastního zdroje tepla, které ocení zejména ti, kteří se zabývají otázkou, zdali si pořídit v bytovém domě vlastní kotelnu nebo tepelné čerpadlo, na které lze navíc získat dotaci z programu IROP nebo Nová zelená úsporám. O těchto možnostech jsme vás informovali ve speciálním vydání Elektronického zpravodaje, který se věnuje možnostem dotací.

Zejména bychom pak chtěli doporučit články týkající se procesu schválení a přijetí nových stanov SVJ, v souvislosti s povinnostmi společenství vlastníků se jedná o sjednocení názvu společenství vlastníků s požadavkem zákona č. 89/2012 občanského zákoníku. Nenechávejte schválení stanov na poslední chvíli, kvůli vytíženosti notářů byste to nemuseli stihnout včas.

V neposlední řadě vás tímto zveme na vzdělávací sympozia, která pořádáme pod názvem Jak to dělají jinde. Na podzim se uskuteční 8 seminářů po celé České republice. Pro stálou aktuálnost zařazujeme také právní semináře spojené s tematikou rekodifikace občanského zákoníku v kontextu společenství vlastníků. Aktuální informace o místě konání sledujte na našich webových stránkách www.pronasdum.cz.

 

Jak to dělají jinde

       

Právní semináře

Datum Město         Datum Město
30.9. Liberec         21.10. Brno
1.10. Hradec Králové         22.10. Ostrava
7.10. Brno         11.11. Plzeň
14.10. Ostrava         12.11. České Budějovice
4.11. Plzeň         19.11. Pardubice
5.11. Chomutov         20.11. Praha
18.11. Praha            
19.11. Praha            

 

Tak jako vždy, věříme, že informace, které se vám snažíme touto formou předat, budou pro vás užitečné a pomohou vám zlepšovat vaše obydlí.

 

Inspirativní čtení přeje pracovní kolektiv zapsaného spolku Pro náš dům.

Pro náš dům o.s.