Menu

Vzdělávejte se zdarma s projektem Jak to dělají jinde

Bydlení zajišťuje řadu základních lidských potřeb, zejména přístřeší, bezpečí a soukromí. Každý z nás chce bydlet co nejlépe, aby se doma cítil příjemně a bezpečně. Mnozí z nás žijí v rodinných či bytových domech. Jedno nás však spojuje. A to je neustálá potřeba zvyšovat kvalitu svého bydlení. Zapsaný spolek Pro náš dům bude opět nabízet vzdělávací semináře, které poskytují komplexní informace o revitalizaci a rekonstrukci bytových fondů. Tyto semináře budou navíc pro registrované zájemce zcela zdarma.


Projekt s názvem „Jak to dělají jinde“ byl založen v roce 2001 s primárním cílem informovat zástupce bytových družstev (BD) a společenství vlastníků (SV), případně i správce bytových domů o stále aktuálnější problematice revitalizace a rekonstrukce bytového fondu. Tento projekt se specializovaně zaměřuje na aktivity spojené s opravami, rekonstrukcemi a revitalizacemi bytových domů a na životní styl v těchto domech. Za dobu jeho existence jsme oslovili desetitisíce osob a napomohli k revitalizaci tisíců bytových domů.

Komu je projekt určen?

Primárně je tento projekt určen zástupcům BD, SV a správcovským organizacím. Stále častěji však na tyto semináře chodí i zástupci bytové a investiční státní správy, a také samotní vlastníci bytů.

Odborná sympozia a workshopy

Každý rok realizujeme na 40 odborných sympozií a workshopů zaměřených na problematiku revitalizace a rekonstrukce bytových domů a bytů. Zájemce informujeme o novinkách, trendech, osobních zkušenostech a doporučených postupech při revitalizacích a rekonstrukcích bytového fondu. Každý účastník sympozia tak získá celkový přehled o problematice týkající se správy bytového fondu a zároveň dostane rady, jak dále postupovat, aby jeho dům byl místem kvalitního a bezpečného bydlení. Ročně tyto akce celkem navštíví kolem 1200 posluchačů.

Odborná sympozia v našem podání znamenají nejenom možnost získat komplexní a relevantní informace o problematice rekonstrukcí a revitalizací bytových domů. Každý posluchač získá základní orientaci v legislativě, ve financování a dotačních titulech v kontextu BD a SV.

Kromě prostoru pro vzdělávání dostane každý posluchač možnost setkat se s dalšími zástupci BD a SV, v rámci otevřeného prostoru pro diskusi mohou zájemci sdílet své zkušenosti s chodem a správou bytových domů. Dále mají posluchači možnost se setkat s přednášejícími společnostmi a partnery projektu JTDJ a získat nové kontakty. Své problémy a dotazy s nimi mohou přímo na místě konzultovat.

Jaká témata semináře nabízejí?

Na posluchače čekají každý rok témata, která se těší své oblíbenosti. Každý rok se snažíme témata aktualizovat. Zařazeny bývají přednášky vztahující se k tématům z oblasti:

 • stavebních technologií,
 • zateplovacích a izolačních systémů,
 • okenních a dveřních kování,
 • výtahových a zabezpečovacích systémů,
 • financování a dotačních titulů,
 • vytápění a zdrojů tepla,
 • úspory energií (PENB, termovizní měření aj.)
 • solární systémy,
 • komunikace v domě,
 • legislativa v kontextu BD a SV,
 • požární bezpečnost v domě,
 • a mnoho dalších.

 

Plánované termíny pro podzim 2015:

Jak to dělají jinde

Datum Město
30.9. Liberec
1.10. Hradec Králové
7.10. Brno
14.10. Ostrava
4.11. Plzeň
5.11. Chomutov
18.11. Praha
19.11. Praha

 

Více informací a podrobností o místu konání a programu sympozií budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách: www.pronasdum.cz

Autor: PaS