Menu

Zásady a chyby při realizacích podlahových konstrukcí

U podlahových konstrukcí je důležité splnit jak kritéria popsaná v legislativě a následně dobře vyřešené v projektu, tak konstrukci i z hlediska provedení a to i s ohledem na veškeré napojení dalších konstrukcí. Bohužel tyto základní předpoklady v praxi jsou často nesplněny, a tak i když jsou použity kvalitní materiály a technologie, výsledný efekt zůstává za očekáváním. Veškeré tyto problémy však nevznikají neznalostí, ale spíše lhostejností často nekvalifikovaných řemeslníků na stavbách s nedostatečným stavebním dozorem.


Montážní postupy

Je důležité se držet základních montážních postupů, případně využít montážní postupy přímo od výrobce jednotlivých výrobků v konstrukcích použitých. V dnešní době je na trhu tak široká řada výrobků, že i zkušený řemeslník často váhá, jak materiál správně aplikovat. Tento stav na stavbách vnímají všichni výrobci jednotlivých komponentů a výrobci izolačních materiálů mají často na webových stránkách či prospektech montážní návody či přímo ukázková aplikační videa.

 Obr. Ukázka montážních návodů jak řešit kročejovou neprůzvučnost podlah.

Zásady montáže plovoucích podlah

V montážních postupech jsou uvedeny základní zásady, ale jelikož se i přes značné úsilí často nedodržují, je nutné je zde zmínit.

  • Rovinnost podkladu - poměrně logická věc, že před aplikací kročejové izolace musí být podklad rovný. Bohužel vyrovnání podkladu často vede k dalším stavebním úpravám a s tím spojených zvýšení nákladů, což není vždy přijímáno pozitivně a často se řeší různými alternativami, které si nic nezadají s lidovou tvořivostí a bohužel nemají dostatečnou pevnost ani stabilitu.
  • Podlahové pásky - ano, kročejová neprůzvučnost se u plovoucích podlah řeší nejen vodorovně, ale i svisle v místech napojení podlahy na stěnu. Efektivita kročejové izolace v případě opomenutí pásků pak výrazně klesá. Obdobně je tomu, i když se volí pásky velmi malých rozměrů a tlouštěk v řádech milimetrů.
  • Folie na tepelné izolaci u lehkých plovoucích podlah vysloveně nutná není, nicméně u těžkých ano. Není nic horšího, než když se folie zapomene aplikovat a voda z betonu pak zůstane v minerální izolaci po dlouhou dobu.
  • Vhodná kročejové izolace - toto je důležité v místech kde chceme docílit vhodné kročejové akustiky, na terénu toto často neřešíme. Nicméně pokud to již řešíme, musíme si být jisti správnou volbou vhodného materiálu. V případě minerálních izolací jsou to materiály určené do plovoucích podlah, v případě polystyrenu pak speciální elastifikované polystyreny. Bohužel často se opět stává, že se polystyren použije bez elastifikace a pak nelze očekávat nějaký kročejový útlum.  

 

Ukázky chyb z realizací

1) Pokles podlahy z důvodu poklesu systémových desek podlahového vytápění

Prvním případem je ukázka nevhodného řešení podlahy v případě použití nevhodných desek systému podlahového vytápění. V praxi pak došlo k stlačení malých styčných ploch desek podlahového vytápění a tím logicky i k následnému poklesu podlahy. Pozor tedy na vhodný typ desek podlahového vytápění, pokles v tomhle případě nikterak nesouvisel se stlačením vlastního polystyrenu v rámci konstrukce podlahy, ale se systémovými deskami podlahového vytápění.

   

Obr. Pokles podlahy v místě dilatací i jinde je zcela zjevný.

2) Pokles kročejové izolace z důvodu jejího poničení při instalaci

Dalším příkladem je opět pokles podlahy, tentokrát ale z důvodu poničení kročejové izolace. K poklesu bohužel došlo díky snížení pevnosti izolace, přes kterou se během instalace podlahy trvale chodilo. V praxi se běžně používají podlážky či prkna, aby zatížení na izolaci během instalace nebylo lokální, nicméně pokud se nejdříve aplikuje izolace, která pak slouží jako provizorní podlaha a plynule se přes ní několik dní chodí do dalších místností, tak lze logicky očekávat poničení její funkce.

Obr. Změření skutečné tloušťky izolace v konstrukci.

3) Pokles kročejové izolace z důvodu její nadměrné výšky

V případě, že zákazník zvolí kročejovou izolaci z elastifikovaného polystyrenu (ale obdobně se týká i minerální izolace) v příliš velké tloušťce, to jest například místo 60 mm 120 mm atd. lze logicky očekávat vyšší stlačení podlahy. V praxi se toto řeší použitím 60 mm kročejové izolace a zbylá tloušťka se nahrazuje násypem či klasickým polystyrenem. Bohužel v praxi se stává, že místo klasického polystyrenu se použije dvojnásobná tloušťka polystyrenu elastifikovaného a problém je na světě. Projevy s nadměrným poklesem a utržení okolních soklů jsou pak patrné na obrázcích dále.

   

Obr .Projevy poklesu podlahy v realizovaném bytě.

4) Nevhodně řešené napojení kročejové izolace u stěny

V řadě případů se řeší jen klasická dilatace budoucího betonu a zapomíná na funkci kročejové izolace v místě napojení vrchních vrstev podlah na okolní svislé konstrukce. Bohužel materiály, které vyhoví z hlediska dilatace, jsou již často z hlediska akustiky nedostatečné a tvoří tak akustický most, často i s ohledem na jejich velmi malou tloušťku.

 Obr.Ukázka nedostatečného řešení napojení s akustickým mostem.

5) Nevhodně vyrovnaný podklad podlahy

V některých případech se chyby projeví až po pokládce vrchních vrstev podlahy. V případě těžké plovoucí podlahy nerovnosti plynule zakryje beton či anhydrit, nicméně u lehké plovoucí podlahy křivost povrchu vrchní desky plynule kopírují. Nicméně k odstranění problému je třeba desky rozebrat a zjistit zda nerovnost způsobila nevhodná kročejová izolace (vhodná do těžkých plovoucích podlah, ale nevhodná do lehkých díky nižší pevnosti), špatné napojení desek nebo nevyrovnaný povrch pod kročejovou izolací. Tak či onak, na takový podklad lze jen těžko aplikovat další vrstvy podlahy.

Obr. Ukázka propadlých desek lehké plovoucí podlahy.

6) Nadměrná vlhkost

V řadě případů se kročejová izolace položí správně, provedou se i další vrstvy ale problém může nastat díky zvýšené vlhkosti při pokládce finální vrchní vrstvy. Na následujících fotografiích je vidět jaké problémy nadměrná vlhkost podkladu může způsobit.

Obr. Vliv nadměrné vlhkosti na vrchní dřevěné vrstvy podlahy.

Závěr

Na stavbách lze často vidět celou řadu chyb, nicméně naprostá většina z nich vzniká díky neznalosti, neodbornosti či minimálních zkušenostech firem či řemeslníků, kteří podlahu provádějí. Opět je třeba zdůraznit, že kvalitní stavební dozor investora je v dnešní době, kdy působí na stavebním trhu různě kvalitní firmy, nutností.