Menu

Výjimečné materiály pro Váš bytový dům

Firma REHAU patří celosvětově k předním výrobcům polymerních materiálů – plastů. V oblasti instalací technických zařízení budov, jako je vytápění, voda nebo chlazení, disponujeme více než čtyřicetiletými zkušenostmi ověřenými praxí v novostavbách i při sanacích. Klademe vysoký důraz na to, aby všechny produkty vyhovovaly maximálním nárokům na kvalitu, především se zřetelem na trvanlivost a životnost. Na českém trhu působíme úspěšně od roku 1991. V průběhu uplynulých let jsme si vybudovali přední postavení ve vícero oblastech, jako například plastová okna nebo rozvody vytápění a vody.


Obnovou bytových a panelových domů se intenzivně zabýváme už od jejích počátků. Kromě odstranění systémových poruch, rekonstrukcí vnějších fasád, oken nebo výtahů patří sanace „stoupaček“ - svislých potrubí vody, kanalizace a plynu k nejpalčivějším problémům starších zejména panelových domů. Netěsnosti, zatékání, zhoršená hygiena a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel - to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ ve starších bytových domech. Částečné opravy kanalizačních a vodovodních potrubí problém neřeší, jen ho mírně odsouvají v čase do budoucna a zvyšují náklady. Obzvlášť unikající splašková voda a s tím spojená koroze plynového potrubí představují bezpečnostní riziko. Proto se tato problematika logicky zařadila mezi priority, které bude muset v krátké době řešit většina společenstev vlastníků či bytových družstev.

V době rostoucího uvědomění o svém zdraví objevuje stále větší část obyvatelstva význam hygienicky nezávadné pitné vody pro vlastní tělesnou a duševní pohodu. Buďte i Vy nároční a nekompromisní při výběru a požadavcích na výrobky pro „tepny“ Vašeho domu.

Aby odborná firma nabídla svým zákazníkům dlouhodobě spolehlivé řešení, měla by sáhnout po spolehlivém instalačním systému, který současné standardy nejen splňuje, ale již z pohledu budoucna překonává. Je to jeden z důvodů, proč je systém domovních instalací RAUTITAN neustále zlepšován a zdokonalován.

Trubky RAUTITAN jsou vyráběny z materiálu PE-Xa (polyetylen zesítěný za vysokého tlaku
a teploty). Co do užitných vlastností předčí tento materiál všechny ostatní materiály používané v domovních instalacích.

Jde o vlastnosti:

 • velmi vysoká tepelná odolnost
 • velmi vysoká tlaková odolnost
 • velmi dlouhá životnost
 • extrémní rázová odolnost (i při velmi nízkých teplotách)
 • extrémní odolnost proti vrypům
 • absolutní hygienická nezávadnost
 • absolutní nenáchylnost k inkrustacím
 • vysoká chemická odolnost
 • paměťová schopnost.

REHAU se v oblasti sanace bytových domů neomezuje pouze na dodávky kvalitních materiálů.


Na základě nabytých zkušeností nabízíme komplexní řešení pro výměnu stoupaček:

 • poradenství před realizací
 • prohlídky staveb a zpracování kompletní nabídky
 • zorganizujeme výměnu rozvodů prostřednictvím certifikovaných montážních partnerů – ARP
 • realizace zahrnuje i likvidaci azbestu jako nebezpečného odpadu ve smyslu platných právních předpisů ČR.

 

Vše k Vaší maximální spokojenosti!