Menu

Weber je připraven pomoci žadatelům o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2015

Od 15. května byl odstartován příjem žádostí v další vlně programu Nová zelená úsporám. Tento dotační titul je určen pro majitele rodinných domů a novinkou jsou i bytové domy na území Prahy. Společnost Weber nabízí pomoc žadatelům prostřednictvím svých registrovaných materiálů v „Seznamu výrobků a technologií“ (SVT) a bohatými zkušenostmi.


Nejdříve pár slov úvodem

Společnost Weber díky tradici, přístupu a především kvalitním materiálům si rychle získala velmi dobré jméno na trhu mezi výrobci stavebních hmot. Právě díky zmíněným skutečnostem se společnost výrazně uplatnila již v první vlně Programu Zelená úsporám. Kde zaregistrovala do SVT celou řadu zateplovacích, systémových řešení s příslušnou certifikací. Nicméně musíme zdůraznit, že se nejedná pouze o materiály a technologie, ale především o lidi, kteří tvoří kvalitní základ této firmy. Odpovídající informace, odbornou erudici a bohaté zkušenosti uplatili v programu Zelená úsporám po celé republice, kdy se velmi intenzivně objevily požadavky od realizačních firem, investorů a projektantů

Ve vyhlášené výzvě Nová zelená úsporám 2015 jsou nejvýraznějšími změnami pouze doporučení využívat výrobků uvedených v SVT a zrušení povinnosti provádět práce pouze s firmou zaregistrovanou v seznamu odborných dodavatelů (SOD). Musíme však jedním dechem dodat, že registrace znamenala velký kus poctivé práce, kdy společnost Weber musela prakticky každý materiál v systému dokládat příslušnou ověřenou hodnotou, a to při stavu několika desítek zaregistrovaných, zateplovacích systému opravdu není málo. Zároveň se jedná o nástroj, který dává záruku a jistotu v použití příslušných materiálů.

Společnost Weber připravila k dotačnímu programu Nová zelená úsporám následující podporu:

weber.zelená kalkulačka:

  • zde má žadatel možnost propočítat předpokládanou výši dotace;

weber.calc:

  • program pro vyhodnocení energetického stavu objektu;

oficiální informace

  • na stránkách programu Nová zelená úsporám;

Seznam registrovaných materiálů a technologií Weber

  • (tzv. SVT kódy) pro program Nová zelená úsporám 2015: tato informace je významná zejména pro zpracovatele, realizační firmy, ale i investory jako záruka a jistota použití certifikovaných materiálů.

Dále Weber nabízí komplexní řešení od projektu po realizaci. Pomoc může být zahájena posouzením objektu, výběrem optimální varianty řešení, doporučením projekce, včetně následné realizační firmy registrované v programu Nová zelená úsporám a na závěr pomoc při realizaci.

 

Pro více informace navštivte web: http://www.weber-terranova.cz nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@weber-terranova.cz.