Menu

Právní školení v kontextu SV

Seznamte se s významnými změny v oblasti bytového spoluvlastnictví a její novou právní úpravou!


Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. - "nový občanský zákoník", který mimo jiné upravuje bytové spoluvlastnictví a právní rámec společenství bytových jednotek (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor přestal platit k 31. 12. 2013).

Nabízíme Vám účast na právním školení, které Vás seznámí s novou právní úpravou a připraví na změny, které podstatně zasáhnou do života ve Vašem bytovém domě.

Semináře jsou určeny zejména společenstvím vlastníků jednotek a laické veřejnosti se zájmem o problematiku bydlení.

Cílem školení je seznámit zájemce se změnami obsaženými v novém občanském zákoníku a navazujících právních normách, které vešly v platnost k 1. 1. 2014, a připravit je na potíže spojené s jeho aplikací v praxi.

Právní školení pořádá občanské sdružení Pro náš dům pod metodickým vedením JUDr. Pavly Schödelbauerové, vedoucí právního oddělení odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Lektorkou semináře bude advokátka JUDr. Jarmila Nedoma.

 

Pro koho je školení určeno?

 • společenstvím vlastníků bytových jednotek
 • správcovským organizacích
 • veřejnosti

Jaká je přidaná hodnota tohoto školení?

 • porozumíte výkladu nových pojmů
 • budete se lépe orientovat v právní terminologii
 • budete připraveni na nové změny, které vstoupili v platnost k 1.1. 2014

Témata semináře pro SV:

 • Relevantní právní úprava
 • Nové pojmy, výklad nových pojmů
 • Dům jako součást pozemku
 • Nové určení podílu na společných částech domu a pravidla pro rozpočítávání příspěvků na správu
 • Společné části domu
 • Nové stanovy společenství (rozdíly oproti stávající úpravě, shrnutí potřebných změn ve stanovách, lhůty pro přizpůsobení)
 • Způsob hlasování, hlasování mimo zasedání
 • Zálohy na služby, vyúčtování, splatnost vyúčtování
 • Oznamovací povinnost vlastníka
 • A další …

Kolik Vás to bude stát?

 • pro členy občanského sdružení Pro náš dům: 875,- Kč
 • pro ostatní zájemce: 2.120,- Kč

Kdy a kde se semináře konají?

Datum     Město
13.10.     Brno
22.10.     Ostrava
11.11.     Plzeň
12.11.     České Budějovice
19.11.     Pardubice
20.11.     Praha

Změna termínu vyhrazena. Aktuální informace o místech konání školení sledujte na webových stránkách www.pronasdum.cz.